РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Арамет, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Арамет



Design awarded machine;
FIBERMARK Momentum Gen-3
> НОВО ПОКОЛЕНИЕ
ЗЛАТЕН МЕДАЛ, Пловдив 2014 Международен Технически Панаир

FIBERMARK Momentum Gen-3
Flawless cutting at high speeds with its new and improved CNC.
A game changing thought with modern and ergonomic design.

8600 Ямбол, бул. Александър Стамболийски 30,
ТБЦ - Търговски и Бизнес Център Ямбол. Офис 11.5
тел./факс: +359 46 62 01 73, GSM: 0897 961 669
www.aramet.bg | office@aramet.bg


Top