РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Арамет, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АраметHYDRAULIC SECTION AND PIPE BENDING MACHINES
Хидравлични машини за огъване на профили и тръбиMODEL HPK 80

MODEL HPK 160
MODEL HPK 240

www.aramet.bg
8600 Ямбол, бул. Александър Стамболийски 30
Търговски Бизнес Център Ямбол, oфис 11.5
тел./факс: +359 46 62 01 73, GSM: 0897 961 669e-mail: office@aramet.bg


Top