РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Арамет, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АраметPlate Bending Solutions
МАШИНИ ЗА ОГЪВАНЕ НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ

MODEL 3R UHS 30 450
MODEL 3R HSS 30 350
MODEL 4R HSS 30 NC 680

8600 Ямбол, бул. Александър Стамболийски 30
Търговски Бизнес Център Ямбол, oфис 11.5
тел./факс: +359 46 62 01 73, GSM: 0897 961 669 e-mail: office@aramet.bg
www.aramet.bg


Top