РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Арамет , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АраметШирока гама висококачествени продукти за повърхностна обработка

Tехнология за обработка на повърхности
• Складови наличности в България
• Разумна цена и висока производителност
• Контрол на процеса и използваните консумативи
• Система за качество ISO 9001:2008

Продуктова гама
• Керамични консумативи за шлайфане и полиране
• Пластик консумативи за шлайфане и полиране
• Течни препарати за повърхностна обработка
• Гранули за сушене и полиране
• Препарати под формата на паста и прах

Процеси за повърхностна обработка
• Шлайфане / Заглаждане на ръбове
• Заглаждане на повърхността / Полиране
• Полиране / Полиране чрез стоманени топчета
• Обезмасляване / Почистване
• Премахване на ръжда / котлен камък
• Защита от корозия
• Гланциране (изсветляване на цвета)

MachTech & InnoTech
5 - 8 април 2016, зала 3, щанд С5

8600 Ямбол, бул. Александър Стамболийски 30,
ТБЦ - Търговски и Бизнес Център Ямбол. Офис 11.5
тел./факс: +359 46 62 01 73, GSM: 0897 961 669

www.aramet.bg | office@aramet.bg


Top