РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Арамет, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АраметEPL PLASMA SERIES
Рязане по 5 оси

Висока производителност и точност на рязане.

8600 Ямбол, бул. Александър Стамболийски 30
ТБЦ - Търговски и Бизнес Център Ямбол. Офис 11.5
тел./факс: +359 46 62 01 73, GSM: 0897 961 669

www.aramet.bg | office@aramet.bg

МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР
26.09 - 01.10.2016
ПАЛАТА: 13 - ЩАНД: M1


Top