РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Арамет, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АраметPlate Bending Solutions
МАШИНИ ЗА ОГЪВАНЕ
НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ
MODEL 3R UHS 30
 450
MODEL 3R HSS 30
 350
MODEL 4R HSS 30
 NC 680

МТП Пловдив, 26.09 - 01.10. 2016, палата 13, щанд А3


8600 Ямбол, бул. Александър Стамболийски 30
 Търговски Бизнес Център Ямбол, oфис 11.5
тел./факс: +359 46 62 01 73, GSM: 0897 961 669
e-mail: office@aramet.bg
www.aramet.bg


Top