РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Арамет , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АраметHYDRAULIC SECTION AND
PIPE BENDING MACHINES
Хидравлични машини за
огъване на профили и тръбиMODEL HPK 80
MODEL HPK 160
MODEL HPK 240
www.aramet.bg
8600 Ямбол, бул. Александър Стамболийски 30

Търговски Бизнес Център Ямбол, oфис 11.5тел./факс: +359 46 62 01 73, GSM: 0897 961 669e-mail: office@aramet.bg

Aramet


Top