РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Арамет, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АраметHYDRAULIC STEELWORKERS
AND PUNCHING MACHINES
Хидравлични пресножици
и щанцови машини
8600 Ямбол, бул. Александър Стамболийски 30Търговски Бизнес Център Ямбол, oфис 11.5тел./факс: +359 46 62 01 73, GSM:

0897 961 669

e-mail: office@aramet.bg
www.aramet.bg

Aramet


Top