РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ARBURG, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ARBURGНАСЛАДА
УСЕЩАНЕ
РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛАДА
ЕЛЕКТРОНИКА
УПРАВЛЕНИЕ
КОМУНИКАЦИЯ
СВЪРЗАНОСТ
ИЗПРАЩАНЕ

Техниката за леене под налягане намира многобройни приложения в електрониката. Ние
революционирахме зашприцоването на щекерни връзки още преди десетилетия.
При това залагаме на технология, умение и качество. Можете да разчитате на нашите
индивидуализирани производствени концепции. Защото ние включваме целия спектър
услуги ARBURG – включително при предхождащите и последващите стъпки.
www.arburg.com

Arburg


Top