РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Arburg, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2022

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ArburgЕДИН СИСТЕМЕН ПАРТНЬОР
ЕДНА ВЕРИГА ОТ ПРОЦЕСИ

ЕДИН ГАРАНТ ЗА КАЧЕСТВО

ЕДИНСТВЕН
ЕДИН ОТГОВОРНИК 
ЕДИН ПРОЕКТ
ЕДНА КОНЦЕПЦИЯ
ЕДНО РЕШЕНИЕ

Машина, периферия, процес – ние правим това за Вас. С нашите цялост-
ни решения „до ключ“ поемаме от Вас планирането и реализацията на
комплексни производствени задачи. Така можете да се концентрирате
върху същественото: Вашите клиенти.
www.arburg.com

ARBURGTop