РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ARBURG, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 7, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ARBURGСилата е в производствената ефективност! Глобалната кар- тина днес изглежда така: ежедневно на машини ALLROUNDER по света се изработват общо около 3,5 милиарда висококачествени пластмасови детайли – и всеки търси максимална производствена ефективност. Ако искате вашето производство да е ефективно, с нас ще изпреварите конкурентите. Ние ви гарантираме икономически успех. ARBURG за ефективно леене под налягане! ARBURG GmbH + Co KG Postfach 11 09 · 72286 Lossburg / Germany Tel.: +49 (0) 74 46 33-0 Fax: +49 (0) 74 46 33 33 65 e-mail: contact@arburg.com www.arburg.com

Top