РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 4, Юни 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 4, 2010 > Арни БрадърсАрни Брадърс, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 4, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Арни БрадърсПротивопожарни прегради стена 1. Поставя се пожароустойчив кожух BIS Pacifyre® MK II 2. Поставя се листово покритие Tangit® FP 200 3. С пистолет Tangit® FP 520 се нанася пожарозащитна пяна Tangit® FP 550 2C 4. Нанася се пожарозащитно покритие Tangit® FP 800 върху пяната, като се застъпват 3 см. от стената 5. Фиксира се универсална карта таван 1. Поставя се пожароустойчив кожух BIS Pacifyre® MK II 2. Отвора се затваря с Tangit® FP 440 3. С пистолет Tangit® FP 520 се нанася пожарозащитна пяна Tangit® FP 550 2C 4. Нанася се пожарозащитно покритие Tangit® FP 800 върху пяната, като се застъпват 3 см. от стената 5. Фиксира се универсална карта гр. София, 1220, бул. Рожен 2B, ет. 3, тел.: 02/858 18 18, факс: 02/898 79 37, GSM: 0888 93 22 08, 0897 95 45 95, office@arni-brothers.com, www.arni-brothers.com

Top