РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 9, Декември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 9, 2010 > Арни БрадърсАрни Брадърс, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 9, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Арни БрадърсПротивопожарни прегради СТЕНА 1. Поставя се пожаро- устойчив кожух BIS Pacifyre® MK II 2. Поставя се листово покритие Tangit® FP 200 3. С пистолет Tangit® FP 520 се нанася пожарозащитна пяна Tangit® FP 550 2C 4. Нанася се пожароза- щитно покритие Tangit® FP 800 върху пяната, като се застъпват 3 см. от стената 5. Фиксира се универсална карта ТАВАН 1. Поставя се пожаро- устойчив кожух BIS Pacifyre® MK II 2. Отвора се затваря с Tangit® FP 440 3. С пистолет Tangit® FP 520 се нанася пожарозащитна пяна Tangit® FP 550 2C 4. Нанася се пожароза- щитно покритие Tangit® FP 800 върху пяната, като се застъпват 3 см. от стената 5. Фиксира се универсална карта гр. София, 1220, бул. "Рожен" №2В, ет. 3 тел.: (02) 858 18 18, факс: (02) 898 79 38 GSM: 0888 93 22 06, 0897 95 45 95 office@arni-brothers.com www.arni-brothers.com

Top