РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > СПЕЦИАЛНО: Hi-tech автоматизация, юли 2015 > РЕКЛАМИ В СПЕЦИАЛНО: Hi-tech автоматизация, 2015 > АС-ДС ООДАС-ДС ООД, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - СПЕЦИАЛНО: Hi-tech автоматизация, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АС-ДС ООДИзмервателни и аналитични решения за индустрии и комунални услуги. Доказани са в космоса и на дъното на океана. За да работите с всеки процес, ефективно, от съществено значение е да се задействат дейности по измерване, запис и контрол. ABB е най-добрият партньор при избора на измервателни решения, които осигуряват максимална възвръщаемост на инвестиции- те си. Когато се инвестира в измерване с продукти и решения на ABB, получавате най-добрата технология, надеждност и об- служване в бизнеса. Фирмата е дистрибутор на AББ България за продукти ниско и средно напрежение, честотни инвертори, софстартери и елек- тродвигатели. Сред акцентите в дейността на фирмата е асемблирането на електрически табла. Предлагаме цялостно проектиране, разработване и асемблиране на главни, междинни и крайни електроразпределителни табла, както и на табла за контрол и управление на електросъоръжения. Оборудва- нето, с което се асемблират таблата, е на водещи световни производители. Manfred Juenemann Mess&Regeltechnik е водеща немска фирма в областта на производството на устройства за измерване и контрол на температура и налягане. Портфолиото включва манометри с тръбна пружина, манометри с плоска мембрана (диафрагма), манометри с капсулна мембрана, манометри и трансмитери за диференциално налягане, трансмитери и сонди за налягане, биметални термометри, газонапълнени термометри, стъклени термометри, термодвойки, съпротивителни термометри, термометри с цифров дисплей, превключвател на температура и налягане и др. Немската компания ACS-Control-system произвеж- да утвърдени продукти за измерване на ниво, налягане, температура и дебит за широк кръг от промишлени приложения. След годините на последващото й развитие, тя непрекъснато разработва нови продукти, разширявайки производствената си гама. Продуктовото портфолио на ACS- Control-system днес включва широка гама системни компонен- ти, сред които: контролери, записващи устрой- ства, броячи, датчици, и UPS системи. “АС-ДС” ООД Плевен, бул. Русе 19, тел.: 064/802 350, www.acdc-bg.com, e-mail: office.pl@acdc-bg.com

Top