АС-ДС: Предлагаме съвременни решения за автоматизация на технологични процеси в силозно-складови стопанства

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2015

Фирма АС – ДС извършва цялостно изграждане на електрическата част в складови бази, включително изграждане на съоръженията за присъединяване към електрическата мрежа (трафопостове, кабелни линии), заземителна инсталация, мълниезащита, комуникационни и силови кабелни линии, проектиране и изготвяне на електрическите табла за управление.

Предлагаме още изготвяне на софтуер за управление, съобразно конкретния обект и изискванията на клиента, подвързване на съоръженията и пускане в експлоатация, обучение на персонала за работа със системата за управление, гаранционна и следгаранционна поддръжка. Досега сме изградили общо 30 такива обекта в цялата страна.

Микропроцесорното управление на съоръженията се отличава с висока надеждност. При изграждането на системата се използват висококачествени индустриални продукти. Управлението се осъществява чрез програмируем контролер на фирма ABB, индустриален компютър и сензорен екран. Технологията е енергоспестяваща и позволява бързо и лесно управление на всички съоръжения с възможност за ръчен и автоматичен режим на работа.
Системата спестява време при откриване и отстраняване на аварии.

Изобразяването на цялата технологична схема на един екран предоставя на оператора пълна представа за състоянието на всички съоръжения в обекта. Освен състоянието на съоръженията и положението на клапи и шибри, на екрана се изобразява и маршрутът, през който преминава зърното.

В аварийни режими се задейства звукова и визуална сигнализация. Възможен е преглед на историята на алармите за изминал период от време. Съоръженията могат да се управляват чрез местни пултове или дистанционно от екрана.

Когато управлението се извършва чрез компютъра, са възможни три режима на работа - “ръчно неблокирано”, “ръчно блокирано” и “автоматично” управление. При неблокираното управление няма взаимни блокировки между съоръженията, т.е. възможно е произволното им пускане и спиране. При блокираното управление са осъществени блокировки между съоръженията, за да се реализират различни технологични цикли.

Използването на честотни регулатори в силозните стопанства има редица предимства. То предотвратява късането на лентата на елеватора при стартиране. Когато двигателят на елеватора се управлява с честотен регулатор, достигането до зададените обороти става плавно, което предотвратява късането на лентата на елеватора при пускане, особено в случаите, когато той е натоварен.

Технологията осигурява възможности за икономия на електроенергия, увеличава живота на съоръженията – елеватори, редлери, шнекове и др., позволява регулиране на дебита на зърно, когато се използва за захранване на подаващия редлер. По този начин се постига оптимално натоварване на съоръженията в системата. Честотните регулатори са подходящи за вграждане както в нови, така и в съществуващи инсталации.

Акцент в гамата ни е и автоматизирано решение за инвентаризация на зърното в силозните стопанства. За целта се използват VM3D лазерните скенери на ABB. Ключови характеристики на системата са: измерване на обема на стоковия запас от материал, складиран на открито или в големи складови конструкции (силози, бункери, куполи и навеси); измерване на всички ясно видими повърхности, независимо от текстурата им, зърнения състав, наклона и/ или цвета; дизайн с промишлена степен на здравина и устойчивост; конструкция, която може да бъде използвана във всяка среда и др.

Системата е снабдена с вградена защита срещу прах (противопрахова тръба, пасивно действие) и вградена защита срещу мъгла (загряване на оптиката предотвратява проблемите с конденза). Решението притежава сертификати CSA, ATEX и IECEx за потенциално взривоопасна среда, като не се изисква никаква периодична поддръжка за осигуряване на нормална работа. Системата не изисква и калибриране (периодично се проверява дистанционно) и позволява отдалечено отстраняване на грешки (3G мрежа).

инж. Емил Данков,
управител на АС – ДСКлючови думи: АС-ДС, заземителна инсталация, мълниезащита, силови кабелни линии, микропроцесорно управление, програмируеми контролери, ABB, честотни регулатори, VM3D, лазерни скенериTop