РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 2, 2018 > РЕКЛАМИ В брой 2, 2018 > АС-ДСАС-ДС, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АС-ДСПълна гама от полеви прибори, предоставящи
Ви управлението и контрола, от които се нуждаете

• Модулни решения за измерване на налягане и температура, осигуряващи подходящия продукт за всяко приложение – трансмитери за налягане с TTG (Through The Glass) технология и Plugged Impulse Line Diagnostics.
• Пълна гама от радарни, ултразвукови, лазерни и магнитностриктивни нивомери.
• Широка гама от индустриални решения за рекордери и контролери, която може да се използва в широк спектър от приложения.
• Голям набор от разходомери за всякакви флуиди и приложения.
• Широкообхватна гама от прибори за анализ на газове и течности: проводимост, pH, разтворен кислород, хидразин, амоняк, чистота на водорода, мътност и др.

“АС - ДС” ООД
Офиси:
гр. Плевен
бул. “Русе” № 19
тел.: 064/802 350
064/807 675
факс: 064/ 841 383

гр. Русе
ул. "Иван Вазов" 12
тел.: 0886 67 33 88
ac_dc_rs@abv.bg

Магазини ел. материали:
гр. Плевен
бул. „Русе” № 6
тел./факс 064/ 841 050
ac_dc_magazin@mail.orbitel.bg

гр. Троян
ул. „Ген. Карцов” № 84
тел.: 0885599982

Магазин ВиК и ОВИ:
гр. Плевен
бул. „Русе” № 19
тел./ факс: 064/ 841 114
magazin.ovi@acdc-bg.com

www.acdc-bg.com


Top