РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 7, 2018 > РЕКЛАМИ В брой 7, 2018 > АС-ДСАС-ДС, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АС-ДСТермовизионно заснемане и обследване на обекти

• Наблюдение и диагностика на обекти с инфрачервена термокамера NEC TH7800.

- резолюция на заснеманите изображения 320х240 пиксела
- 3,5 “ цветен LCD дисплей
- възможност за заснемане на визуално изображение заедно с инфрачервеното
- обхват на измерване -20 ? 250 °С
- софтуер за обработка и детайлен анализ на заснетите изображения и генериране на отчети.

• Коректна и точна информация за текущото състояние на контролираното съоръжение

• Добър, бърз и ефективен начин на откриване на потенциални източници на проблеми в механичното и електрическо оборудване

“АС - ДС” ООД
Централен офис: Плевен,
п.к.: 5800,
бул. “Русе” № 19,
тел.: 064/802350, 064/841112,
office.pl@acdc-bg.com

Офис: Русе,
п.к.: 7000,
0886673388,
office.russe@acdc-bg.com

Магазини ел. материали: Плевен,
п.к.: 5800,
бул. „Русе” № 6,
тел./факс 064/841050,
magazin.elektro@acdc-bg.com

Троян,
п.к.: 5364,
ул. „Ген. Карцов” № 84,
тел.: 0885599982

Магазин ОВК: Плевен,
п.к.: 5800,
бул. „Русе” № 19,
тел./факс 064/841114,
HVAC@acdc-bg.com

Производствена и складова база: Плевен,
п.к.: 5800,
ул. „Индустриална” № 132,
0885599960,
www.acdc-bg.com


Top