РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 9, 2018 > РЕКЛАМИ В брой 9, 2018 > АС-ДСАС-ДС, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АС-ДСПълна гама от полеви прибори, предоставящи Ви 
управлението и контрола, от които се нуждаете

> Модулни решения за измерване на налягане и темпера тура, 
осигуряващи подходящия продукт за всяко приложение – трансмитери 
за налягане с TTG (Through The Glass) технология и Plugged Impulse Line Diagnostics.

> Пълна гама от радарни, ултразвукови, лазерни и магнитностриктивни нивомери.

> Широка гама от индустриални решения за рекордери и контролери, 
която може да се използва в широк спектър от приложения.

> Голям набор от разходомери за всякакви флуиди и приложения.

> Широкообхватна гама от прибори за анализ на газове и течности: 
проводимост, pH, разтворен кислород, хидразин, амоняк, чистота на водорода, мътност и др.“АС - ДС” ООД

Централен офис: 
Плевен, п.к.: 5800, бул. “Русе” № 19
тел.: 064/802350, 064/841112
office.pl@acdc-bg.com

 

Офиси:
София, п.к.: 1000, 0888768246
dimiter.sotirov@acdc-bg.com

Русе, п.к.: 7000, 0886673388
office.russe@acdc-bg.com

Магазини ел. материали: 
Плевен, п.к.: 5800, бул. „Русе” № 6
тел./факс 064/841050
magazin.elektro@acdc-bg.com

Троян, п.к.: 5364, ул. „Ген. Карцов” № 84
тел.: 0885599982

Магазин ОВК: 
Плевен, п.к.: 5800, бул. „Русе” № 19
тел./факс 064/841114, HVAC@acdc-bg.com

Производствена и складова база: 
Плевен, п.к.: 5800, ул. „Индустриална” № 132
тел.: 0885599960

www.acdc-bg.com


Top