РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 3, Май 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 3, 2010 > АС-ДСАС-ДС, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АС-ДСПълна гама цифрови релейни защити от VAMP Ltd Финландия. Защита на кондензаторни батерии, двигатели, генератори, силови трансформатори, входящи и изходящи линии. изключително конкурентни цени постоянни складови наличности “АС-ДС” ООД гр. Плевен, бул. Русе 19, тел.: 064/802 350 гр. Русе, ул. Иван Вазов 12, тел.: 082/828 985 www.acdc-bg.com, e-mail: ac_dc@mail.orbitel.bg

Top