РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2010 > АС-ДСАС-ДС, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АС-ДСПроектиране и изграждане на автоматизирани систени за управление на силозни складови стопанства гр. Плевен, бул. "Русе" № 19, тел.: 064/ 802 350 гр. Русе, ул. "Иван Вазов" № 12, тел.: 082/ 828 985 e-mail: ac_dc@mail.orbitel.bg web: www.acdc-bg.com

Top