РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2010 > АС-ДСАС-ДС, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АС-ДС“АС-ДС” ООД, гр. Плевен, бул. Русе 19, тел.: 064/802 350 гр. Русе, ул. Иван Вазов 12, тел.: 082/828 985, www.acdc-bg.com, e-mail: ac_dc@mail.orbitel.bg Термовизионно заснемане и обследване на обекти наблюдение и диагностика на съоръжения коректна и точна информация за текущото състояние на контролираното съоръжение добър, бърз и ефективен начин за откриване на потенциални източници на проблеми в механичното и електрическо оборудване

Top