РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 8, ноември 2014 > РЕКЛАМИ В Брой 8, 2014 > АС-ДСАС-ДС, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 8, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АС-ДСПълна гама от полеви прибори, предоставящи Ви управлението и контрола, от които се нуждаете • Модулни решения за измерване на налягане и температура, осигуряващи подходящия продукт за всяко приложение – трансмитери за налягане с TTG (Through The Glass) технология и Plugged Impulse Line Diagnostics. • Пълна гама от радарни, ултразвукови, лазерни и магнитностриктивни нивомери. • Широка гама от индустриални решения за рекордери и контролери, която може да се използва в широк спектър от приложения. • Голям набор от разходомери за всякакви флуиди и приложения. • Широкообхватна гама от прибори за анализ на газове и течности: проводимост, pH, разтворен кислород, хидразин, амоняк, чистота на водорода, мътност и др. “АС - ДС” ООД Офиси: гр. Плевен, бул. “Русе” № 19 тел.: 064/802 350 064/807 675 факс: 064/ 841 383 гр. Русе, ул. "Иван Вазов" 12 тел.: 0886 67 33 88 ac_dc_rs@abv.bg Магазини ел. материали: гр. Плевен, бул. „Русе” № 6 тел./факс 064/ 841 050 ac_dc_magazin@mail.orbitel.bg гр. Троян ул. „Ген. Карцов” № 84 тел.: 0885599982 Магазин ВиК и ОВИ: гр. Плевен, бул. „Русе” № 19тел./ факс: 064/ 841 114 magazin.ovi@acdc-bg.com

Top