РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 1, февруари 2017 > РЕКЛАМИ В брой 1, 2017 > АС-ДСАС-ДС, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АС-ДСПълна гама от полеви прибори, предоставящи Ви управлението и контрола, от които се нуждаете

• Модулни решения за измерване на налягане и температура, осигуряващи подходящия продукт за всяко приложение – трансмитери за налягане с TTG (Through The Glass) технология и Plugged Impulse Line Diagnostics.

• Пълна гама от радарни, ултразвукови, лазерни и магнитностриктивни нивомери.

• Широка гама от индустриални решения за рекордери и контролери, която може да се използва в широк спектър от приложения.

• Голям набор от разходомери за всякакви флуиди и приложения.

• Широкообхватна гама от прибори за анализ на газове и течности: проводимост, pH, разтворен кислород, хидразин, амоняк, чистота на водорода, мътност и др.


“АС - ДС” ООД Офиси:

гр. Плевен

бул. “Русе” № 19

тел.: 064/802 350 064/807 675

факс: 064/ 841 383

гр. Русе

ул. "Иван Вазов" 12

тел.: 0886 67 33 88

ac_dc_rs@abv.bg

Магазини ел. материали:

гр. Плевен

бул. „Русе” № 6

тел./факс 064/ 841 050

ac_dc_magazin@mail.orbitel.bg

гр. Троян

ул. „Ген. Карцов” № 84

тел.: 0885599982

Магазин ВиК и ОВИ:

гр. Плевен

бул. „Русе” № 19

тел./ факс: 064/ 841 114

magazin.ovi@acdc-bg.com

www.acdc-bg.com


Top