Рекламни публикации на Астел

Начало > Рекламни публикации на АстелАстел

Доставка на лабораторна, измервателна и аналитична апаратура

Оптична спектроскопияXRF анализЕлектронна микроскопияВакуумно оборудванеАнализ на зърно и брашноИзпитване на бетонБезразрушително тестване на бетонОхрана на труда

MachTech&InnoTech Expo04-07.04.2017, ИЕЦ, зала 2, щанд Ц6

WWW.ASTELBG.COM

Astel

... още
Астел

PFEIFFER VACUUMPFEIFFER VACUUM е световен лидер в производството на вакуум помпи, турбо-молекулярни помпи, детектори на течове, масспектрометри, инструменти за измерване на вакуумHiCube турбо помпени станцииDuoLine: компактни, надеждни, ефикасни маслени вакуум помпиПриложения: аналитични, индустриални, научно-технически, покрития, полупроводнициСофия 1612 www.astelbg.comВорино 15 office@astelbg.com

... още
Астел
Спектрометри с пулсиращ радиочестотен дъгов разряд GD-OES и оптични спектрометри с индуктивно свързана плазма ICP-OES Рентгено-флуоресцентни спектрометри с вторични мишени Безразрушителен елементен анализ C(6) - Fm(100) от суб-ppm до 100% концентрации Адаптивни филтри и вторични мишени за значително подобрявяне на границата на откриваемост Оптикоемисионни искрови спектрометри за измерване на елементния химически състав на метали и сплави София 1612, ул. ... още
Астел
Доставка на лабораторна, измервателна и аналитична апаратура Оптична спектроскопия Структурен анализ Електронна микроскопия Вакуумно оборудване Анализ на зърно и брашно Изпитване на бетон Портативни и фиксирани газдетектори Охрана на труда “Булконтрола” 28-30.05.2014, ИЕЦ, зала 4, щанд B7 София 1612, ул. Ворино 15 тел.: 02/958 78 85/86/89 факс: 02/958 78 90 www.astelbg.com e-mail: office@astelbg.com ... още
Астел
Оптични микроскопи с приложение в областта на материалознанието на холандската фирма Euromex www.astelbg.com ... още
Астел
Pfeiffer Vacuum е световен лидер в производството на вакуум помпи, турбо-молекулярни помпи, детектори на течове, масспектрометри, инструменти за измерване на вакуум Minitest: Портативен детектор на течове за индустриални приложения ASM серия универсални хелиеви детектори на течове: ненадминати в своята прецизност, бързина и надеждност ASTEL София 1612 Ворино 15 www.astelbg.com office@astelbg.com ... още
Астел
Prefer Vacuum е световен лидер в производството на вакъъм помпи, детектори на течове, масспектрометри, инструменти за измерване на вакуум София 1612, Ворино 15, www.astelbg.com, office@astelbg.com ... още
Астел
Ферментори, биореактори, вакуум смесители-хомогенизатори, съдове за съхранение за хранително-вкусовата индустрия Производствени лиофилизатори, ротационни вакуум сушилни, стерилизационни системи София 1612, Ворино 15, www.astelbg.com, office@astelbg.com ... още
Астел
Измерватели на частици на фирма Horiba Scientific с лазерна дифракция и динамично разсейване на светлината. С голямо приложение във фармацевтиката, благода- рение на своята висока резолюция, точност и широк обхват на измерване - от 1nm до 3000?m. HIAC произвежда лабораторни и проточни системи за броене на частици в течности. Точни, иновативни, ефективни. Обхват на ... още
Астел
SkyRay Instrument EDX Pocket-III портативен рентгенов флуоресцентен спектрометър (XRF) на SkyRay Instrument малък, лек, удобен за полеви измервания приложения: измерване на сплави, благородни метали, скрап, минерали, почви, За повече информация Ви очакваме на изложението Булконтрола - Инфо Експо Център София, Зала 4, Щанд С4 Astel София 1612, ул. Ворино 15 тел.: 02/ 958 78 85/86/89 www.astelbg.com e-mail: office@astelbg.com ... още
Астел
Мултифункционални портативни инструменти AMI 300 Инфрачервени термометри KIRAY - температура - влажност - налягане - скорост на въздушен поток Tочни безконтактни измервания от -50 до 1850°C Логери за температура/ влажност - мониторинг на производствени процеси, в складове - приложение в хранителната, фармацевтичната индустрия, в лаборатории.. София 1612, ул. Ворино 15 тел.: 02/958 78 85/86/89 факс: 02/958 78 90 www.astelbg.com e-mail: office@astelbg.com ... още
Астел
Швейцарската фирма Haws AG произвежда широка гама аварийни душове за химически, нефтопрера- ботвателни, металургични предприятия. Подходящи са навсякъде, където има опасни условия на труд. Различни видове аварийни душове: - комбинирани и настолни за очи/лице и тяло; - портативни, за окачване на стена; Първият и единствен комбиниран душ за очи и лице, специално проектиран с ... още
Астел
Искрови апарати за елементен анализ на желязо, цветни метали и сплави Фокусно разстояние 500-1000мм Детектори – CCD или фотоумножители Микроскопи подходящи за материалознание, биология, криминалистика Инверторен металографски микроскоп за определяне на размери, площи на специфични структури, дължини на зърна и фазови граници София 1612, ул. Ворино 15 тел.: 02/958 7885/86/89 факс: 02/9587890 www.astelbg.com e-mail: office@astelbg.com ... още
Астел
Фирма АСТЕЛ е дистрибутор на водещата на световния пазар, френска фирма Seres Environnement, производител на системи за мониторинг на околната среда – въздух и води. CRISTAL е “on line” анализатор от ново поколение предназначен за изследване на питейни, повърхностни, отпадъчни и технологични води. CRISTAL измерва съдържанието на химични елементи и съединения във ... още
Астел
Спектроскопия и микроскопия; оптически измервания, стационарни и време-разделителни измервания HORIBA Fluorescence Microscope Атомно-силова микроскопия с най-високаразделителна способност Комбинирана система HORIBA: LabRAMAN+Asylum Research: AFM Компактни и модулни оптически системи: Раман системи, спектрофуориметри, кислородни сензори и др. Спектрометър – модел Jaz. Бондинг системи за микро-електрониката - прецизни, надеждни и бързо приспособими за разнообразни приложения. BULCONTROLA 13 - 16 април 2010 Зала 1, Щанд В4 АСТЕЛ е ... още
Top