РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 3, Май 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 3, 2010 > АстелАстел, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АстелФирма АСТЕЛ е дистрибутор на водещата на световния пазар, френска фирма Seres Environnement, производител на системи за мониторинг на околната среда – въздух и води. CRISTAL е “on line” анализатор от ново поколение предназначен за изследване на питейни, повърхностни, отпадъчни и технологични води. CRISTAL измерва съдържанието на химични елементи и съединения във вода: ? пероцетна киселина ?алуминий ? амоняк ? остатъчна и пълна концентрация на хлор ? хром VI ? желязо ? хидразин ? манган ? морфолин ? феноли ? фосфати ? силициев диоксид с или без фосфати ? сулфати ? твърдост на водата ? TH, и др. Основни характеристики: - надежден и гъвкъв – подходящ за множество приложения, възможност за изследване на широка гама от проби. - ниска експлотационна цена - лесен за конфигуриране, употреба и поддръжка.

Top