РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Астел, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 4, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АстелСпектрометри с пулсиращ радиочестотен дъгов разряд GD-OES и оптични спектрометри с индуктивно свързана плазма ICP-OES Рентгено-флуоресцентни спектрометри с вторични мишени Безразрушителен елементен анализ C(6) - Fm(100) от суб-ppm до 100% концентрации Адаптивни филтри и вторични мишени за значително подобрявяне на границата на откриваемост Оптикоемисионни искрови спектрометри за измерване на елементния химически състав на метали и сплави София 1612, ул. Ворино 15 тел.: 02/958 78 85/86/89 факс: 02/958 78 90 www.astelbg.com e-mail: office@astelbg.com

Top