ATEX директиви дискутираха в Балканфарма Дупница

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2007

Тридневно обучение организира АТЕХ Консулт за специалисти от завода

В края на октомври в Балканфарма Дупница се проведе тридневен семинар-обучение, посветен на концепцията, най-новите изисквания и спецификите в приложението на АТЕХ директивите и прилежащите им наредби в областта на фармацията. Съорганизатори на събитието бяха Дирекция Опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа и технически надзор от Балканфарма Дупница и фирма АТЕХ Консулт. Лектор на презентациите бе инж. Димитър Беров, специалист-консултант в АТЕХ Консулт. В периода от 30 октомври до 1 ноември курсът на обучение посетиха мениджъри и оператори от предприятието. Като тематика събитията бяха профилирани в зависимост от професионалната насоченост и отговорностите на преминалите обучението специалисти. Курсът на обучение на мениджърите бе структуриран в две части. Първата част включваше запознаване с изискванията на нормативната рамка в областта на взвривозащитите и по-специално изискванията за производства от фармацевтичната индустрия. Останалото време бе посветено на практически упражнения, включващи зониране на помещения, съобразно изискванията на ATEX директивите - 94/9 EС и 1999/92 ЕС. При обучението на операторите беше обърнато специално внимание на мероприятията, които следва да се изпълняват в процеса на работа в места, в които съществува потенциална опасност от възникване на експлозивна атмосфера. Също така, представител на Дирекцията запозна и мениджърите и операторите с резултатите от извършеното зониране, както и с други изпълнени или планирани мероприятия във връзка с АТЕХ директиви.

"Впечатлени сме от факта, че мениджърите на Балканфарма Дупница имат не само интерес, но и познания по отношение на АТЕХ директивите и свързаните с тях наредби. Имаме основания да определим интереса от страна на специалистите към проведеното обучение като сериозен. За него съдим по многобройните въпроси, както от страна на мениджърите, така и от страна на операторите. Основно въпросите бяха насочени към пакета от мероприятия, които работодателят следва да изпълни, за да отговори на изискванията на наредбите и директивите. Съществен бе и интересът към процедурите по зониране на помещенията", коментират от АТЕХ Консулт. "Би могло да се каже, че нивото на познание по отношение на нормите за взривозащита и съответстващите им изисквания е високо", допълват от АТЕХ Консулт.
Top