РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Атис Телеконтрол, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Атис ТелеконтролПроектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на централизирани и децентрализирани компютърни системи за диспечерски контрол и управление на водоснабдителни и топлопреносни мрежи • Реализиране на енергоспестяващи режими с цел икономия на топлоенергия, eлектроенергия и питейна вода • Визуализация и контрол на измерените технологични параметри в реално време • Използване на различни комуникационни канали, като: радиовръзка, стандартна GPRS мрежа, SMS - съобщения, телефонна линия, и др. • Дистанционно управление на производствени агрегати: помпи, моторни задвижки, спирателни клапи и др. • Генериране на стандартна база данни и архивиране на информацията • Възможност за настройка режима на пускане и спиране на помпите • Контрол на комуникационния процес в реално време • Изчертаване на технологични графики и трендове на всички контролирани от компютърната система параметри • Възможност за сигнализиране при аварийни ситуации Внедрени системи: „ВиК Варна", „ВиК Монтана", „Топлофикация Бургас", „Топлофикация Русе" и др. с реализирани значителни икономии на топлоенергия, електроенергия и питейна вода София 1618, ул. Любляна 46, тел.(02) 818 0384, тел./факс: (02) 818 0385, GSM: 0888 706 240, e-mail: atis_ood@abv.bg

Други рекламни публикации на Атис Телеконтрол

Top