РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Атис Телеконтрол, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Атис ТелеконтролИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИННО-
УПРАВЛЯВАЩИ ДИСПЕЧЕРСКИ
СИСТЕМИ ВЪВ В и К СЕКТОРА

При изграждането на информационно-управляващите диспечерски системи във ВиК сектора, фирма „АТИС Телеконтрол” ООД предлага следните по-важни дейности и услуги:

•    Проектиране на диспечерската система в което проектиране се включват: изготвяне на концепция и предварително проучване на обектите, изработка на технически проект, информационно и алгоритмично осигуряване на системата.
•    Изработка и доставка на необходимите обектни контролери и комуникационни съоръжения.
•    Генериране и инсталиране на системен, комуникационен и потребителски софтуер съгласно информационното и алгоритмично осигуряване отразено в проекта
    или техническо задание.
•    Провеждане на лабораторни изпитания и тестове на така произведените и програмирани контролери.
•    Поготовка на обектите за внедряване на системата. Участие в монтажа на таблата и комплексно въвеждане на диспечерската система в редовна експлоатация.
•    Въвеждане в редовна експлоатация  на изградените от „АТИС Телеконтрол“ ООД  диспечерски системи и обучение на персонала за правилна експлоатация на системите.
•    Гаранционен и извънгаранционен сервиз.

www.atisbg.net
София, ул. „Любляна“ №46, тел. 0888-706-240


Други рекламни публикации на Атис Телеконтрол

Top