РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Атикс, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АтиксСигурността преди всичко Пълна гама продукти за машинна сигурност от • Светлинни завеси и бариери тип 2 и 4, покриващи IEC/EN 61496 • Защитни релета втора, трета и четвърта категория в съответствие с EN ISO 13849 и IEC/EN 62061 • Защитни контролери и входно-изходни модули в съответствие с IEC/EN 62061 • Магнитни кодирани изключватели • Защитни изключватели и ключове • Лазерни защитни скенери • Оптични бариери АТИКС ООД, 1700 София, Студентски град ул. „Проф. д-р Димитър Добрев“ 8A, етаж 1 Тел: +359 2 4653340 E-поща office@atics-bg.comwww.atics-bg.com

Top