Atlas Copco предлага разнообразно оборудване за технологичните процеси в газовия сектор

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2013

Atlas Copco предлага разнообразно оборудване, предназначено за всички технологични процеси, свързани с добива, транспорта и разпределението на природен газ и втечнен природен газ и с пречистването и употребата на биогаз.

Съоръженията, произвеждани от Atlas Copco, покриват широка гама от приложения - от компресори и бустери за природен газ с крайно налягане до 500 bar (G) до системи за разпределение и оборудване за газови станции за зареждане на автомобили.

Компанията предлага още компресори за втечняване на природен газ, помпи за трансфер на втечнен природен газ и турбоекспандери за газифициране на втечнения природен газ. Това оборудване е предназначено за употреба на сушата, в морето и на борда на транспортни съдове.

В портфолиото на компанията са включени и пречиствателни съоръжения, компресори и станции за зареждане на автомобили с биогаз. Пречистването на биогаз от примесите, получени в процеса на неговото добиване, е важен процес, като по този начин например може да се постигне повишаване на ефективността на когенерационна система до два пъти в сравнение с употребата на „суров” биогаз.

 Пречистването се използва и за обработката на биогаз преди реинжектирането му в газопреносната и разпределителна мрежа.

Atlas Copco разполага с технологии, осигуряващи висока надеждност, качество и ефективност на машините, предназначени за газовя сектор.

Данчо Данов, мениджър продажби
Компресорна техника, Атлас Копко БългарияКлючови думи: Атлас Копко България, компресори, бустери, газови станцииTop