Атлас Копко акцентира върху енергийно ефективни решения

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2008

Семинар представи съвременни високоефективни модели компресорна техника

Атлас Копко България поставя акцент върху високоефективни и екологично чисти решения с индустриално приложение, съобщиха представители на компанията на семинар, организиран в края на миналата година. Основен акцент на събитието бяха възможностите за намаляване разходите за електроенергия в индустрията при използване на компресорна техника. В семинара, който се проведе в Гранд Хотел София, взеха участие дистрибутори, партньори и клиенти на компанията, както и представители на специализираната преса и на фирми, занимаващи се с енергийно обследване.

Тематично семинарът бе разделен на три сесии, а лектори бяха Данчо Данов, мениджър продажби на Бизнес направление Компресорна техника в Атлас Копко България, Кирил Желязков, главен директор в Българска Стопанска Камара, и проф. Цанчо Цанев, заместник-председател на Научно-технически съюз на енергетиците в България.

В първата сесия Данчо Данов представи темата "Намаляване на разходите за електроенергия в индустрията при използване на компресорна техника". Господин Данов запозна присъстващите гости с винтовите компресори модели VSD (Variable Speed Drive) на Аtlas Copco, които са с вградено честотно управление на електродвигателя и се нареждат сред най-високоефективните машини от този тип. "С винтовите компресори VSD (Variable Speed Drive) се постига намаляване на разходите за електроенергия до 35% и обикновено възвръщаемостта на инвестицията в този тип компресор е в рамките до 15 месеца", заяви г-н Данов.

Темата за намаляване на вредните емисии и разходите за електроенергия в индустрията бе разгледана от Кирил Желязков. "Опазването на околната среда е сериозен проблем в България, а енергийната ефективност на страната ни в сравнение с тази в Европейския съюз е два пъти по-ниска", заяви г-н Желязков и допълни, че по статистически данни енергийното потребление в индустрията е намаляло с 15.1% в периода 1997 - 2005 година.

Третата сесия на семинара бе посветена на темата: "Нормативна уредба в България и изисквания на Европейския съюз относно енергийната ефективност". Темата бе разгледана от проф. Цанчо Цанев, който представи нормативната база в областта на енергийната ефективност и енергийната стратегия на България. "След въвеждане на енергийното обследване на индустриалните обекти в България, по-голямата част от буталните компресори са заменени от винтови, с цел постигане на по-висока енергийна ефективност", заяви проф. Цанев.
Новият Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии/2024

Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top