Атлас Копко България - Компресираният въздух е широко приложим в пивоварната индустрия

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 3, 2013

Приложението на компресирания въздух в пивоварната индустрия е изключително разпространено. Той се използва за задвижване на машини, за пневмотранспорт на суровини, в различни технологични процеси и в производството на опаковки. За различните приложения са подходящи различни видове компресори. Съвременните пивоварни използват безмаслени винтови или турбокомпресори за осигуряване на въздух за технологичните процеси и за пречистване на отпадни води и безмаслени бутални компресори за високо налягане за производство на PET бутилки.
Също така, безмаслени компресори за ниско налягане се прилагат за отвеждане на CO2 от ферментационния процес за последващо пречистване и използване в производството.
Ползите от използването на безмаслени компресори са няколко. На първо място те осигуряват на производителите пълна гаранция, че крайният продукт не може да бъде замърсен при контакта му с компресирания въздух. Гарантирано е качеството на крайния продукт. Високата енергийна ефективност на тези машини допринася за намаляване на производствените разходи и за опазването на околната среда.
По-ниски разходи за техническо обслужване в сравнение с другите видове компресори.
И не на последно място, висококачественият компресиран въздух допринася за безотказната работа на съоръженията и намаляването на времето за престой вследствие на аварийни ремонти.

Данчо Данов,
мениджър продажби Компресорна техника,
Атлас Копко БългарияНовият брой 5/2022

брой 5-2022

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО
Top