Атлас Техник сключи договор за партньорство с фирма Afag

БизнесСп. Инженеринг ревю - брой 1, 2013

Отскоро Атлас Техник предлага на българския пазар изделия на швейцарската фирма

Компанията е производител на захранващи и манипулиращи модули с 57-годишна история. „Това е единственият производител, който гарантира 40 милиона производствени цикъла или 2 години безотказна работа. Тази гаранция се отнася преди всичко до добре известните и приложени стотици хиляди пъти в бранша “червени модули”, чието производство започва в началото на 80-те години. Те се основават на една стратегически премислена цялостна стандартизирана модулна система. Всички, произведени до днес от Afag единици, са съвместими и се сглобяват с изключителна точност една с друга посредством специална система центриращи втулки.

Продуктовата палитра на Afag обхваща известните “червени модули” за линейно и въртеливо движение, хващачи, както и електрически задвижваните модули за манипулиране, а също така и пневматични и електрически линейни портални оси. Освен това се предлага програмата “мини компактни шейни” – CS за най-прецизно приложение при монтажа, обработващата и измервателната техника. Тези модули се предлагат и за точното ъглово позициониране и голяма конзолност при манипулаторите за подвеждане на заготовки и вземане на готовите изделия”, заяви Александър Попов, управител на Атлас Техник.

„Изделията на Afag се използват с успех навсякъде, където е необходимо да бъдат автоматизирани процесите на манипулиране на отделните компоненти и на готовите изделия, където е необходимо да бъдат свързани с гъвкав и интелигентен транспорт отделните обработващи и монтажни машини и съоръжения, или където е необходимо с помощта на унифицирани модулни единици да бъдат изградени цели обработващи и монтажни системи. При това свободно могат да се комбинират помежду си електрически и пневматично задвижвани въртящи и линейни единици и модули.

Решенията на Afag се прилагат широко в машиностроенето и автомобилостроенето, електротехниката и електрониката, в т. ч. и при т. нар. чисти производства, медицинската техника, фината механика, фармацията и други”, допълниха от Атлас Техник.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top