Атлас Техник: Високото качество на металорежещата машина се определя от качеството на използваните в нея компоненти

Фирмени публикацииМеталорежещи и мeтaлообработващи машини - специално издание на сп. Инженеринг ревю

Високото качество и технологично ниво на една металорежеща машина се определят от използваните в нея компоненти. При голямото многообразие на предлаганите на пазара елементи от съществено значение е производителят, в частност конструкторът, да подбере тези, които удовлетворяват най-добре изискванията, които пазарът поставя пред крайното изделие - машината.

Въз основа на многогодишен опит в областта на конструирането на металорежещи машини, проектиране на автоматизирани системи, както и в машиностроенето като цяло, фирмата Атлас Техник предлага на своите клиенти богата програма съвременни изделия, произвеждани от водещите фирми в света. Намирането съвместно с клиентите ни на оптималното решение и компонентите за неговото реализиране при всеки конкретен случай е основен акцент в нашата работа.

Така в базовата машина - например струг или обработващ център клиентите ни предпочитат линейните направляващи на SCHNEEBERGER, кабеловодещите вериги на KABELSCHLEPP, прецизните лагери и готовите за монтаж вретенни възли на GMN, както и конусните затегателни елементи и СВД, доставяни от нас.

При изграждането на автоматизирани комплекси широко приложение намират захранващите устройства и известните „червени" модули на AFAG, както и сервозадвижванията и вълновите редуктори на HARMONIC DRIVE.

При въведените в експлоатация машини е от особено важно значение бързото доставяне на резервни елементи. Без значение на това, кой е първоначалният производител, Атлас Техник реагира професионално, максимално бързо и предоставя резервните изделия във възможно най-кратък срок, включително „от днес за утре"!

Ще се радваме на Вашите въпроси и конкретни запитвания и оставаме на Ваше разположение!

Top