РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Атлас Техник, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 3, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Атлас ТехникОпит-Нови продукти-Склад

 

SCHNEEBERGER-технология
за превъзходни комплексни решения

• Голяма коравина
• Голяма динамична и статична товароносимост
• Висока точност
• По-добро качество на обработените повърхнини
• Опростени конструктивни решения
• Намаляване на производствените разходи
• Надеждност при работа, използвайки ефекта "магнитосъпротивление"
• Приложение при MONORAIL- сачмени и ролкови интегрални направляващи

• Направляващи
• Търкалящи и плъзгащи лагери
• Кабеловодещи вериги и кабели
• Редуктори и моторредуктори
• Съединители и други компоненти за машиностроенето...

 

КАБЕЛОВОДЕЩИ ВЕРИГИ ОТ РАЗЛИЧНИ МАТЕРИАЛИ

ПОЛИМЕРНИ

ХИБРИДНИ

СТОМАНЕНИ


TRAXLINE КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

 

TOTALTRAX СИСТЕМИ

 

ГОТОВИ ЗА МОНТАЖ КАБЕЛОВОДЕЩИ ВЕРИГИ С КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

 

Всичко, което Ви е нужно е...
Атлас Техник ЕООД
www.atlas-technik.com

 

Атлас Техник ЕООД
BG-1612 София, ПК 51
тел./ факс: +359-2-859 76 81
al_popoff@atlas-technik.com


Top