РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 2, март 2024 > РЕКЛАМИ В брой 2, 2024 > Атлас ТехникАтлас Техник, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2024

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Атлас ТехникОпит-Нови продукти-Склад

SCHNEEBERGER-технология
за превъзходни комплексни решения

• Голяма коравина
• Голяма динамична и статична товароносимост
• Висока точност
• По-добро качество на обработените повърхнини
• Опростени конструктивни решения
• Намаляване на производствените разходи
• Надеждност при работа, използвайки ефекта "магнитосъпротивление"
• Приложение при MONORAIL- сачмени и ролкови интегрални направляващи

• Направляващи
• Търкалящи и плъзгащи лагери
• Кабеловодещи вериги и кабели
• Редуктори и моторредуктори
• Съединители и други компоненти за машиностроенето...

КАБЕЛОВОДЕЩИ ВЕРИГИ ОТ РАЗЛИЧНИ МАТЕРИАЛИ
ПОЛИМЕРНИ ХИБРИДНИ СТОМАНЕНИ
TRAXLINE КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ
TOTALTRAX СИСТЕМИ
ГОТОВИ ЗА МОНТАЖ КАБЕЛОВОДЕЩИ ВЕРИГИ С КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

Всичко, което Ви е нужно е...
Атлас Техник ЕООД

www.atlas-technik.com


Атлас Техник ЕООД

BG-1612 София, ПК 51
тел./ факс: +359-2-859 76 81
al_popoff@atlas-technik.com


Top