РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 3, Май 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 3, 2011 > Атлас ТехникАтлас Техник, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Атлас Техникопит - нови продукти- Склад SCHNEEBERGER - технология за превъзходни компленксни решения Голяма коравина Голяма динамична и статична товароносимост Висока точност По-добро качество на обработените повърхнини Опростени конструктивни решения Намаляване на производствените разходи Надежност при работа, използвайки ефекта "магнитносъпротивление" Приложение при MONORAIL - сачмени и ролкови интегрални направляващи Направляващи Търкалящи и плъзгащи лагери Кабеловодещи вериги и кабели Редуктори моторредуктори Съединители и други компоненти за машиностроенето Всичко. което Ви е нужно е ... Атлес техник ЕООД Лагри за въртеливо и праволинейно движение Кабеловодещи вериги и кабели

Top