РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Атлас Техник , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Атлас ТехникОпит - Нови продукти - Склад SCHNEEBERGER - технология за превъзходни комплексни решения • Голяма коравина • Голяма динамична и статична товароносимост • Висока точност • По-добро качество на обработените повърхнини • Опростени конструктивни решения • Намаляване на производствените разходи • Надеждност при работа, използвайки ефекта "магнитосъпротивление" • Приложение при MONORAIL - сачмени и ролкови интегрални направляващи -Направляващи - Търкалящи и плъзгащи лагери - Кабеловодещи вериги и кабели - Редуктори и моторредуктори - Съединители и други компоненти за машиностроенето... Всичко, което Ви е нужно е ... Атлас Техник ЕООД www.atlas-technik.com Атлас Техник ЕООД BG-1612 София, ПК 51 тел./факс: +359-2-859 76 81 al_popoff@atlas-technik.com КАБЕЛОВОДЕЩИ ВЕРИГИ ОТ РАЗЛИЧНИ МАТЕРИАЛИ ПОЛИМЕРНИ ХИБРИДНИ СТОМАНЕНИ HI-FLEX КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ TOTALTRAX СИСТЕМИ ГОТОВИ ЗА МОНТАЖ КАБЕЛОВОДЕЩИ ВЕРИГИ С КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

Top