Рекламни публикации на Атра-96

Начало > Рекламни публикации на Атра-96Атра-96

Пълният текст на статията можете да намерите тук

... още
Атра-96

АТРА-96 е водещ производител в България на електроинсталационни изделия и осветителни тела. Благодарение на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001 “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ компанията разработи и внедри в производството си серия нови продукти.Постоянните инвестиции в производството и техническото оборудване ни дават възможност непрекъснато ... още

Атра-96

LED осветители на АТРА-96 ООД гр. Пловдив за осветление в промишлени сградиС финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежки финансов механизъм 2009-2014 в рамките на програмна област 21 - „Иновации в зелената индустрия"Произвежданите от АТРА-96 ООД LED осветители за промишлени сгради имат редица предимства спрямо използваните досега традиционни осветители ... още

Top