РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 4, 2018 > РЕКЛАМИ В брой 4, 2018 > Атра-96Атра-96, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 4, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Атра-96АТРА-96 е водещ производител в България на електроинсталационни изделия и осветителни тела.
Благодарение на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001 “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ компанията разработи и внедри в производството си серия нови продукти.

Постоянните инвестиции в производството и техническото оборудване ни дават възможност непрекъснато да обновяваме и разширяваме асортимента от изделия. При разработката на нови модели се стремим те да бъдат надеждни, функционални и достъпни.

www.atra-bg.com


Top