РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

AUWA Рисайклинг България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ AUWA Рисайклинг БългарияAUWA над 20 години опит в технологиите за опазване на околната среда и рециклирането

Природата не произвежда отпадъци, за всичко това сме отговорни ние


PAAL - балиращи преси и GE Engineering – транспортни ленти и сортиращи линии
Пресованите бали правят третирането на отпадъците икономически по-изгодно при процесите на депониране и рециклиране. Независимо какво трябва да бъде пресовано - хартия, картонени опаковки, пластмаса, текстил, талаш, битови отпадъци, резултатът са компактни и еднакви по размер и форма бали. Балиращите преси на PAAL предлагат най-висока степен на капацитет, стабилност и надеждност и едновременно с това изискват минимална техническа поддръжка.

За природосъобразната обработка на индустриалните и битови отпадъци са разработени сортиращи линии и верижнолентови транспортьори от българската фирма GE Engineering, пригодени изцяло - от планирането до инсталирането, съгласно индивидуалните потребности на нашите клиенти.

Не липсва яснота за увеличения обем на отпадъците, а по-скоро точните машини за тяхното намаляване

WEIMA - шредери и брикетиращи преси
В много области отпадъците са необозрими, тъй като постоянно се трупат големи количества, които чакат подходящото третиране. Ползването на дробилни машини и шредери е най-доброто решение в този случай. Пълното раздробяване представлява първата крачка към рециклирането. Основните думи, с които може да бъдат описани шредерите на фирма WEIMA, са: здрави, с дълъг живот, мощни и икономически изгодни.

Разнообразието от модели е идеално пригодено за раздробяване на пластмаса, дървесина, метал, хартия, картонени опаковки, носители на информация, гуми, битови и промишлени отпадъци, биомаса.
Продуктовата гама на WEIMA обхваща еднороторни дробилки, четирироторни дробилки, мелници за отпадъци, брикетиращи преси и машини. Шредерите на фирма

WEIMA са перфектният помощник за природосъобразното редуциране на отпадъците от икономическа гледна точка.

Има неща, които човек трябва да направи, преди да е станало твърде късно, и то по правилния начин

VIBROWEST - вибро-сепаратори за механично пресяване
Отпадната вода от редица предприятия, като например тези, занимаващи се с животновъдство, би натоварила много пречиствателната инсталация и непочистения преливник, което води до замърсяване на канализацията, водата и почвата.

С монтирането на вибро-сепараторите VIBROWEST този проблем ще бъде решен както за предприятието, така и за околната среда. В конкретния пример за животновъдното предприятие дневно се пресяват 10 куб. м твърди отпадъци с помощта на вибро-сепараторите VIBROWEST, след което могат да се бъдат продадени като органична тор, а пресятата отпадна вода ще може да бъде безпроблемно преработена от пречистващата инсталация.

Отделете "плявата от зърното" с помощта на вибро-сепаратори за механично пресяване VIBROWEST и то преди да е станало твърде късно!

 

AUWA Рисайклинг България ЕООД
1000 софия, ул. Цар Освободител 8, ет. 3
ww.аuwa.аtФирмени публикации на AUWA Рисайклинг България
Top