РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

AUWA Рисайклинг България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ AUWA Рисайклинг БългарияШрeдери, балиращи преси
Вибрационни сита и сепаратори
за рециклиране на пластмаса


AUWA Рисайклинг България ЕООД
1000 София
ул. Цар Освободител 8, ет. 3
e-mail: recycling.bulgaria@auwa.at
www.auwa.at


Top