Автоматизация от АББ за по-безопасно и по-устойчиво строителство

РоботикаФирмени публикации • 26.07.2021

 


АББ засилва автоматизацията в строителната индустрия с цел да помогне на компаниите да се справят с ключови предизвикателства като необходимостта от по-достъпни и екологични жилища и намаляване на въздействието на строителството върху околната среда. Роботизацията предлага огромен потенциал за повишаване на производителността, ефективността и гъвкавостта в строителството, включително чрез автоматизиране на производството на модулни къщи и компоненти, роботизирано заваряване и манипулиране с материалите на обекта, както и роботизирано 3D принтиране на компоненти и конструкции.

В рамките на поръчано от АББ глобално проучване на 1900 големи и малки строителни предприятия в Европа, САЩ и Китай 91% от участниците заявяват, че очакват да се сблъскат с недостиг на квалифицирани строителни работници през следващите 10 години, а 44% казват, че понастоящем им е трудно да наемат достатъчно работници в строителството. Подобряването на здравето и безопасността на строителните обекти е приоритет за 42%, като същият процент участници заявяват също, че околната среда е ключов двигател за промяната в индустрията.

 

Нови подходи чрез роботизация

Роботизацията допринася за редуциране на отпадъците чрез подобряване на качеството и последователността на операциите. Роботите могат да направят строителството по-безопасно, като се справят с големи и тежки товари, работят в опасни пространства и позволяват реализирането на нови, по-безопасни методи на строителство. Използването на роботи за повтарящите се и опасни задачи, които хората все повече не искат да извършват, означава, че автоматизацията може да направи кариерата в строителството по-привлекателна за младите хора.

 

Иновацията в действие

Проектирани да подобрят гъвкавостта, производителността и качеството, роботизираните системи на АББ сглобяват стени, подове и тавани за многоетажни сгради на достъпни цени с Autovol в САЩ, инсталират асансьори Schindler и участват в производството на сглобяеми модулни домове на Intelligent City, което е увеличило ефективността на производството с 15%, скоростта – с 38%, а е намалило количеството на генерираните отпадъци с 30%.

Приложението на роботи АББ в Skanska е подобрило качеството, производителността и безопасността при производството на стоманени арматури на място. Това решение също така е намалило разходите и въздействието върху околната среда вследствие на транспортирането на обемистите готови арматурни кошници до строителни обекти.

АББ също така работи с няколко водещи университета за съвместно разработване на нови автоматизирани строителни технологии и подпомага научните изследвания в областта на приложение на роботи в архитектурата и строителството.

През май 2021 г. по време на 17-ото издание на Международното архитектурно изложение La Biennale di Venezia австрийското архитектурно бюро MAEID демонстрира най-новата мащабна технология на АББ за роботизиран 3D печат за строителната индустрия. Възможностите за автоматизация и 3D печат, разработване на иновации и потенциалът за нови подходи в строителството, които предоставя технологията, вдъхновяват архитектите. Повече информация може да намерите в панелната дискусия "Автоматизация и строителна индустрия" на сайта на АББ.

 
 

www.new.abb.com/bg


Вижте още от Роботика


Top