Автоматизация с нови измерения с Rittal Automation Systems

АвтоматизацияФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 7/2022 • 17.10.2022

 

Настоящият технологичен напредък трансформира индустрията. Цифровизацията и изкуственият интелект разкриват нови измерения на автоматизацията – голяма възможност за компаниите да направят процесите си по-ефективни и рентабилни.

 

Ефективността като двигател на иновациите

За разлика от механизацията, при която машините улесняват или заместват тежкия физически труд, съвременната автоматизация вече променя и самите процеси. Благодарение на значителния напредък в технологиите за сензори и изпълнителни елементи машините стават все по-интелигентни. Днес системи за автоматизация поемат все по-сложни задачи. Виртуалното моделиране на прототипи и цифровите близнаци, които виртуално представят реалния продукт и го съпътстват през целия му жизнен цикъл, позволяват да се заменят трудоемките процеси с икономични автоматизирани решения. Ефективността се повишава значително – централните процеси, като например контрол на производството или мониторинг на процесите, все по-често се извършват с помощта на софтуер като ERP (планиране на ресурсите на предприятието) и интелигентния мониторинг. Усъвършенстваните технологии за обработка също така позволяват на съответните машини да се адаптират към променящите се условия на околната среда и дори да се оптимизират. В Индустрия 4.0 цялото управление на компанията може да се регулира от машина – развитие, което се намира в непрекъснат растеж.

Причините за подобно развитие са най-разнообразни. От една страна, клиентите изискват все повече варианти на продукти с все по-високо качество, както и по-кратки срокове за доставка. От друга страна, компаниите трябва да търсят решение с нови технически системи на недостига на квалифицирана работна ръка и нарастващия натиск върху разходите на силно конкурентни пазари. С оглед на тези предизвикателства високите нива на автоматизация, по-мощните системи и по-гъвкавите процеси предлагат жизнеспособни решения за бъдещето. Поради това компаниите в сектора на електротехниката и автоматизацията и по-специално в машиностроенето инвестират в решения за автоматизация, които предлагат по-добри конкурентни възможности.

 

Повече автоматизация означава по-голяма печалба

Предимствата на автоматизираните системи пред аналоговите методи намират израз както в увеличената производителност, така и в повишаването на качеството на продуктите: етапите на обработка са по-бързи, по-прецизни и с по-нисък процент грешки. Досега трудоемките процеси в управлението на материалите, инженеринга и производството се оптимизират изцяло чрез автоматизация. Компаниите се възползват от това по няколко начина: Намаляват се разходите за персонал, съкращава се времето за доставка и се елиминира неефективната рутинна работа. Иновативните технологии за обработка освобождават също така служителите от тежък физически труд или монотонна работа. Сега те могат да поемат основно функциите за наблюдение на автоматизираните процеси и да изпълняват ръчно само неавтоматизираните етапи на процеса. Особено при сглобяването на комутационни уредби и системи за управление фирмите могат да постигнат значителни икономии на разходи. Със софтуерни решения за ефективен инженеринг и продуктова гама, която отговаря на изискванията за особено икономично производство без загуби, Rittal активно оформя новата ера на автоматизация в областта на комутационните уредби и системите за управление.

 

Автоматизация с Rittal

Въз основа на над 50-годишния си опит в областта на комутационните уредби и системите за управление, Rittal систематично разширява портфолиото си от автоматизирани технологични процеси и методи за обработка. Rittal Automation Systems осигурява всичко, което улеснява, ускорява, прецизира и възпроизвежда сглобяването на табла и шкафове чрез автоматизация. Благодарение на данните, създадени в цифров вид в инженеринга с помощта на инструментите на Eplan, производствените процеси могат да бъдат автоматизирани от край до край. Виртуалният прототип служи като основа, съдържаща цялата необходима информация, и в съчетание с продуктите на Rittal Automation Systems гарантира максимална ефективност в областта на инженерното управление на всеки етап от работния процес. В допълнение към продуктите за автоматизирана обработка, сглобяване и опаковане се предлагат софтуерни решения за всички аспекти на проектирането и конфигурирането на разпределителни шкафове. Ефективни, дигитално интегрирани процеси с решения от един доставчик: така се реализира автоматизация и повишена производителност в бъдеще.

"С машините на Rittal Automation Systems ние издигнахме предлаганото от нас високо качество на още по-високо ниво. Независимо от случващото се: ние сме подготвени за бъдещето", казва Люк ван Меер, мениджър развойна дейност, Van Meer Industrial Services.

 


  www.rittal.bg

 

 

 

 


Вижте още от Автоматизация


Top