Автоматизирана линия с ергономични работни места бе внедрена в АТМ Електроникс

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2011

Наскоро фирма АТМ Електроникс, специализирана в асемблиране на печатни платки и електронни модули, оптимизира производството си с нова автоматична поточна линия, оборудвана с модулна система от работни места. Линията е изградена с компоненти на фирма Bosch Rexroth и е доставена от търговския им партньор у нас Бюро за Развитие Техника. Проектът обхваща изграждането на 20 броя ергономични работни места, изработени от елоксирани алуминиеви профили и сглобки ESD изпълнение, окомплектовани със захранващи полици, контейнери, осветление и работни столове. Модулният им принцип позволява лесно преконфигуриране за различните произвеждани изделия, без прекъсване на производствения процес и влагане на допълнителни средства.
“Изискването на възложителя бе да се изгради модулна система от работни места, които да се използват индивидуално, да могат да се конфигурират в различни комбинации между тях, както и да бъдат обединявани в едно цяло с обща транспортна система. Всичко това трябваше да се осъществява много бързо, лесно и без влагане на допълнителни средства, т. е. работните места да са еднакво технологични, ергономични и икономически ефективни и при производство на къси серии от неколкостотин изделия до масово производство в десетки и стотици хиляди бройки”, коментират от Бюро за Развитие Техника.
“Първоначално изготвихме два варианта на работно място, които бяха изпълнени и предоставени за тестване в продължение на месец в реални работни условия. Така бяха определени оптималните размери, конструкция и окомплектовка на отделните работни места. За междуоперационен транспорт бе избрана спътниковата транспортна система TS2 на Bosch Rexroth с дължина 25 000 mm, напълно съвместима със системата от алуминиеви профили, от които се изградени работните места”, допълниха от Бюро за Развитие Техника.
“С цел запазване на досегашните ни темпове на развитие, в това число внедряване на нови технологии, разширяване на продуктовия асортимент, постоянни подобрения в работната среда и т. н., ръководството на АТМ Електроникс взе решение да инвестира в подобряване на производителността и работната среда. Инвестицията включваше закупуване на цялостно решена конвейерна система – автоматична поточна линия с прилежащите й работни места с оборудване за различен вид монтаж, както и две контролно-отчитащи места (в началото и края на линията) с терминал и универсална измервателна апаратура. С въвеждането на конвейерната транспортна система се оптимизира работният процес, като значително намаляха междуоперационните времена. Контролно-отчитащите работни места следят в реално време производствения процес на отделните технологични работни центрове. С инвестирането в нови работни места, отговарящи на всички норми за ергономичност и безопасен труд, организацията следва и фирмената си политика за здравословни и безопасни условия на труд”, заяви инж. Сергей Шардин, управител на АТМ Електроникс.
“Внедряването на нови технологии, осигуряването на отлично качество на нашите продукти, инвестирането в постоянни подобрения на работната среда и оптимизирането на производствения процес ще повишат конкурентоспособността на организацията и удовлетвореността на нашите клиенти. Съответно по-големият брой доволни клиенти, ще доведе до утвърждаване на АТМ Електроникс, както на родния, така и международните пазари”, допълниха от компанията.
Проектът „Подобряване на технологичния процес и управлението в АТМ Електроникс” е изпълнен с подкрепата на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) по оперативна програма „ Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007 - 2013.ЕКСКЛУЗИВНО
Top