Автомобилна промишленост в България

Начало > Автоматизация > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 7/2015 > 18.12.2015

Aвтомобилната промишленост в България е сред най-динамично развиващите се индустриални сектори през последните години. Той е съвкупност от редица подотрасли на производството, сред които машиностроене, металургия, електротехника, електроника, каучукова и полимерна промишленост, автоматика, хидравлика, пневматика и много други.

В бранша у нас все по-активно навлизат нови технологии, чуждестранни инвестиции и глобални компании, като паралелно с това се развиват и множество високотехнологични производства в областта на автомобилостроенето.

 

В България е силно развита и научно-изследователската дейност в областта, като на територията на страната са ситуирани много центрове за технологично развитие, които активно си сътрудничат с родните и чуждестранни производствени компании. Сред производителите и доставчиците на компоненти за бранша най-изявени са фирмите в областта на автомобилната електроника, окабеляването, двигателите, интериорните детайли и др.

Автомобилната индустрия у нас бележи началото си още в началото на миналия век, когато страната е бързо индустриализирана и започва производство и износ. През 80-те години 40% от компонентите за автомобилостроенето в България се изработват на място. Произвеждат се и различни видове превозни средства в сътрудничество със западни компании. Голяма част от сектора по това време е ангажирана с производство на електрокари, които се изнасят не само към Източна Европа, но и към Азия.

Новото начало на автомобилната промишленост в България след промените се поставя в периода около приемането на страната в Европейския съюз. От тогава до днес, по данни от проучване на EK, в сектора са инвестирани над 1 млрд. евро, главно в компании доставчици на компоненти за големи европейски автомобилни производители.

През този период, по-кратък от десетилетие, редица чуждестранни компании избират България като инвестиционна дестинация. Част от чуждестранните инвеститори влагат средства в модернизацията на съществуващи производства в страната, други създават свои собствени производствени бази и съоръжения.

Така у нас са изградени и въведени в експлоатация редица високотехнологични фабрики и заводи за производството на части за двигатели, шасита, спирачни системи, електронни компоненти, уплътнения и др. В годините след пика на световната финансова криза България става още по-примамлива за чуждестранните автомобилни компании поради възможностите за сравнително ниски производствени разходи. Засилен е и интересът към инвестиции на зелено, както и към партньорства с местни производители на решения за сектора.

Именно поради нарастващото значение на автомобилната индустрия за икономиката на страната, сп. Инженеринг ревю посвещава на сектора своята станала емблематична рубрика Във фокус в два поредни броя.

В настоящата, първа част на материала публикуваме специално интервю за читателите на сп. Инженеринг ревю с председателя на Аутомотив Клъстер България д-р Тил Трукенмюлер. В него се описват приоритетите в сектора, анализира се бизнес климатът, който производителите намират в България, и не на последно място, се очертават проектите, по които Клъстерът работи към момента.

Статията продължава с представяне на актуалната дейност и технологични проекти на производствени предприятия в страната, като в този брой стартираме със Сенсата Технолоджис.

Следващият брой (8/2015) на изданието ще предостави интересна информация и за продукти и услуги, предлагани на българския пазар, които намират приложение в областта на автомобилната промишленост.

Д-р Тил Трукенмюлер: Автомобилната индустрия е сред най-перспективните сектори в България

Производството на Сенсата Технолоджис в България е с висока степен на автоматизация


Вижте още от Автоматизация


Ключови думи: автомобилостроене, Аутомотив Клъстер България, Сенсата ТехнолоджисTop