Avure Technologies и KOMAGE Gellner - успешен екип със силно бъдеще

Фирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2014

от Тим Хунтер, Авуре Технолоджис

Философът Платон е казал: "Съмишлениците се борят заедно". Мъдрият теоретик тогава не е предполагал, че тази мисъл почти 2500 години по-късно ще определя точно обединяването на две фирми.

Фирмата KOMAGE Gellner Maschinenfabrik KG, производител на универсални системи за пресоване за целия спектър от прахообразни материали, и фирмата Avure Technologies, производител на студено- и горещо-изостатични пресови инсталации и пещи, се представят заедно на специализирани изложения.

През 2005 г., 3 години преди 100-годишния юбилей на KOMAGE, двете фирми, Avure и KOMAGE, създадоха обединение. KOMAGE пое търговското представителство и сервиза за продуктите на AVURE в немскоговорящите региони. Така клиентите на Avure имат компетентен и гъвкав партньор за контакт на място, което гарантира бързи реакции.

Понеже за двете фирми иновациите и усъвършенстването са на преден план, заедно те предлагат продукти, които дават възможност за подобряване на процеса и на качеството. Към това се отнася и производството на висококачествени детайли, подобряването на технологичните процеси и по-ефективното и надеждно производствено оборудване.

История на иновациите
През 1908-а е основано дружеството ´Komprimier Maschinen Gesellschaft´ (KOMAGE), за да се отговори на появилото се ново изискване на пазара, обичайното за тогава разпространение на лекарства във вид на прахчета да бъде заменено с таблетки.

За тази цел бяха необходими инсталации, които да пресоват таблетки от прахообразните медикаменти. Новата технология позволяваше точно дозиране, по-практични възможности за опаковане и по-лесно приемане на медикаментите. Това даде възможност по-късно да бъдат разработени системи за пресоване на всякакви прахообразни технически материали.

Историята на иновациите на компанията Avure Technologies започна през 1949 г, когато Allmanna Svenska Elektriska Aktiebolaget (ASEA и по-късно ABB), един от водещите шведски производители на електротехнически инсталации, възложи на екип от пет учени, да разработи синтетични диаманти.

Технологията след науката
Системите за пресоване на прахообразни материали на KOMAGE и изостатичните пресоващи инсталации на Avure Technologie намират приложение в пресоването на прахообразни материали за производството на детайли за въздухоплаването и космонавтиката, автомобилната промишленост, морските сондажи, индустриални инструменти, редуктори за вятърни турбини, медицинска техника - например изкуствени тазобедрени и коленни стави, медицински инструменти, дентална техника и др.

При приложения, които изискват освен конвенционално пресоване и изостатично пресоване, прахообразният материал първоначално се уплътнява до определена форма на преса KOMAGE оборудвана с прецизни инструменти и най-модерна управляваща и регулираща техника. Получената заготовка се залага заедно с другите предварително оформени части в изостатичната преса на фирма Avure Technologies за по-нататъшна обработка.

В зависимост от изискванията на производителя и вида на детайлите, това може да бъде студено- (CIP) или горещо-изостатична система (HIP), която осигурява равномерен натиск от всички посоки върху детайлите, като подобрява остатъчната порьозност чрез изтласкване на свързаните газове и гарантира много висока хомогенна плътност.

В горещо-изостатичната преса се използват топлина и налягане, за да се отстранят както шупливостта, така и разликите в плътността, като теоретично може да се постигне стопроцентово компресиране.Така се повишава устойчивостта на детайлите (в някои случаи до 300%) в сравнение със стандартните процеси, като например синтероването.

Съмишлениците се борят заедно
Двете компании имат над 160 години съвместен опит. Приоритет на двете фирми е иновацията, защото креативността, ангажираността и техническият прогрес са абсолютно необходими, за да се постигнат конкурентни предимства на пазара. Когато работите съвместно с KOMAGE Gellner и Avure Technologies, можете да очаквате:

•Иновативни системни решения, съобразени с вашите изисквания
•Надеждно партньорство за целия срок на проекта и за експлоатационния живот на производствената инсталация
•Непрекъснато усъвършенстване на системите, за да може да се отговори на актуалните предизвикателства в производствения процес 
•По-бърз и по-гъвкав сервиз и снабдяване с резервни части, за да се гарантира  експлоатационната сигурност на инсталациите
•Повишаване на стойността и качеството, преимущество в конкуренцията и повишена доходност.

Top