АВВ финализира проекта за подстанция Слатина

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2008

На 19 март т.г. в индустриалната зона на град Русе официално бе открита новоизградената подстанция Слатина, проектирана и въведена в експлоатация от АББ България. Това е втората подстанция 110/20 kV, възложена за изпълнение от Е.ОН България на компанията. "Подстанция Слатина е изградена с най-модерно технологично оборудване на АББ, доставено от Германия, Швеция, Италия и Финландия. На страна 110 kV са вградени елегазови модули, тип PASS, на страна 20 kV - елегазово разпределително устройство, тип ZXO. Съоръжението се отличава с висока надеждност на мрежите, лекота при експлоатацията и ниски разходи по поддръжката. Подстанцията е от стратегическо значение за новостроящите се предприятия в тази част на Русе и ще подпомогне повишения инвестиционен интерес в района", коментират от АББ България. "Благодарение на високия професионализъм на целия екип, отличното планиране и доброто взаимодействие с всички изпълнители и поддоставчици, подстанцията бе изградена за по-малко от една година", заявяват от АББ България.
Top