РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 3, Май 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 3, 2010 > АЙМЕК ИНЖЕНЕРИНГАЙМЕК ИНЖЕНЕРИНГ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АЙМЕК ИНЖЕНЕРИНГАЙМЕК ГРУП – НАДЕЖДЕН И ПРЕЦИЗЕН ИНЖЕНЕРИНГ АЙМЕК ИНЖЕНЕРИНГ осъществява пълно изграж-дане на ОВиК, ВиК и Противопожарни системи, силови и слаботокови електроин-сталации, системи за сградна автоматизация на големи обществени, админи-стративни и индустриални обекти. Основен принцин на компанията е осъществяване на надежден ин-женеринг чрез своя високо квалифициран екип, който е учатвал в изграждането на много обекти както в страната, така и в чуж-бина. Персоналът на АЙМЕК наброява над 400 души, разпределени в администация, монтажни групи и 35 опитни инженери, които са ситуирани в общо 4 офиса в България – София, Велико Търново, Варна и Стара Загора, както и Анкара и Истанбул - Турция. Основен проект, от национално значение за Турция, с който АЙМЕК се гордее е изграждането на нови 37 метро станции и 2 административни сгради, част от проекта Мармарай, който включва изграждане на тунел под Босфора и ще свързва Азия и Европа под морето. Възложител на АЙМЕК в този проект е японската компания „MARUBENI CORPOATION”. С приключването му се планира да се разреши в голяма степен проблемът с комуникациите в Истанбул и да се облекчи значително трафикът в многомиионния град. На българския пазар фирмата е позната като специалист по изграждането на цялостна електромеханика на редица големи международни проекти. В момента АЙМЕК работи по приключването на два проекта, единия от които е от национално значение, а именно ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 1 - Това е първата нова електропроизводствена мощност, която ще заработи след спирането на двата ядрени реактора и по този начин ще помогне на страната да се справи с дефицита. От тук произтича и огромната значимост на този проект. Инвеститор е Американския Енергиен Гигант „AES”, а главен изпълнител е френско-немския консорциум „ALSTOM POWER„. АЙМЕК изпълнява работите по част Механо и Електро на всичките 31 новоизграждащи се сгради. - Другия проект, по който в момента се осъществяват довършителни работи е ГРАНД МОЛ ВАРНА – сред трите най-големи многофункционални комплекси в страната. Ситуиран е в Морската столица. Grand Mall епостроен по най-високите международни стандарти. Общата разгъната застроена площ надхвърля 130,000 кв.м, в които се включват над 52,000 кв.м търговски площи и 1750 паркоместа. На по-късен етап е предвидено и изграждането и на 2 офис кули. Възложител по този договор е Израелската фирма „AFCON INDUSTRIES GROUP”. Очаква се търговския център да отвори врати за своите посетители до края на месец май 2010 г. www.aymek.com.tr София 1680, бул. България 58, бл. 1, ет. 1, офис 5, тел./ 917 39 70, факс: 02/ 958 58 32

Top